Servicemarknad personbilar

Therese Wahlin Arbetsledare Tel: 08–503 335 38 service.smista@vwstockholm.se
Bo Stringblom Arbetsledare Tel: 08–503 335 38 service.smista@vwstockholm.se
Cenk Kocagözoglu Servicerådgivare Tel: 08–503 335 38 service.smista@vwstockholm.se
Wasim Yonan Servicerådgivare Tel: 08-503 335 38 service.smista@vwstockholm.se
Sandra Kvarnström Servicerådgivare Tel: 08-503 335 38 service.smista@vwstockholm.se
Vera Hennius Servicerådgivare Tel: 08-503 335 38 service.smista@vwstockholm.se
Linda Åckander Servicerådgivare Tel: 08-503 335 38 service.smista@vwstockholm.se
Fredric Blomquist Servicerådgivare Tel: 08-503 335 38 service.smista@vwstockholm.se
Sasha Janjicic Administratör Tel: 08-503 335 38 service.smista@vwstockholm.se
Lena Kalén Administatör Tel: 08-503 335 38 service.smista@vwstockholm.se
Stefan Staaf Garantihandläggare Tel: 08–503 335 38 service.smista@vwstockholm.se
Anders Olsson Tekniker
Gabi Benjamin Tekniker
Christophe Mugnier Tekniker
Simon Garneij Tekniker
Andrei Vyrko Tekniker
Alf Söderback Tekniker
Ranj Mohammad Tekniker
Joel Björk Tekniker
Fuad Ahmed Tekniker
Gregory Allende Tekniker
Husen Adem Glasmästare
Ricard Hedenström Servicechef Tel: 08–503 339 91 ricard.hedenstrom@vwstockholm.se